Prejsť na obsah

      Škola je vo svojej najzálkadnejšej podstate o ľudoch a ľudskosti.Dvadsaťštyri rokov v živote
jednej školy môžeme hodnotiť z viacerých pohľadov. Môžeme sa na ne pozerať prostredníctvom
čísel, radostí, starostí, ale aj množstva ďaľších kriterií, ktoré boli nastolené podľa toho, kto hodnote
nie vykonával. Snáď najspravodlivejšie bude zhodnotiť spomínane obdobie cez jeho užitočnosť v prospech detí.

      Je ťažké nájsť vhodné slová obdivu i vďaky tým, ktorí túto školu budovali, vychovávali, vzdelávali a formovali mladých ľudí, vyzbrojovali ich do života teoretickými poznatkami a praktickými zručnosťami. Bývalí žiaci sa nám odmeňujú šírením dobrého mena našej základnej školy, reprezentujú ju tým, čo
v nej počas dochádzky získali. Mnohí naši absolventi sa po rokoch radi vracajú do priestorov svojej školy, aby s nostalgiou spomínali na pekné obdobie svojho detstva, svojej mladosti. Prichádzajú za svojimi učiteľmi, ktorí ich viedli k poznaniu, ľudskosti, múdrosti, tolerancii, vytrvalosti, trpezlivosti, ... ktorí im dvíhali sebavedomie, pridávali odvahu, vštepovali lásku, rozozvučal struny citu.
      Vychovať človeka je umenie. Vychovať dobrého človeka je veľké umenie! Je to také umenie, ako namaľovať krásny obraz. Prirodzene, s tým rozdielom, že obraz maľuje obyčajne jeden umelec, kým ľudskú osobnosť "maľuje", tvorí a formuje každý, kto s ňou prichádza do styku. Dominantným "umelcom", ktorý tvorí budúceho zrelého človeka je škola- učiteľ. Práca je jeho poslaním, vykonáva ju s láskou. Celý život sa díva do destských očí a to je niečo, čo sa nedá s ničím porovnať.
       Dennodenne, rok čo rok, vždy v ďaľších a ďaľších detských srdiečkách zapaľuje iskričky túžby poznávať svet a porozumieť mu. Na základe poznania vzbudzuje vôľu zdokoňaľovať seba, ľudí, svet.
       Počas uplynulých dvadsatich rokov si mnohí žiaci odovzdávali štafetu múdrosti, láska, porozumenia a tolerancie. Veľa ich prešlo bránov našej školy a veríme, že tento prúd neustane. Veď škola , ktorá je užitočná a má trvalé dobré výchovno vzdelávacie výsledky, taká škola má budúcnosť. A učiteľia, ktorí v nej pôsobili pôsobia, môžu byť právom hrdí, že sú súčasťou ušlachtilého diela.
       Poprajme si preto do ďaľších rokov pevné zdravie, úspechy v osobnom i pracovnom živote, aby sme vytýčené ciele úspešne dosiahli, aby nás elán, pracovná aktivita a životný optimizmus sprevádzali ešte veľa rokov.


      Dovoľte mi, aby som svoj príhovor ukončila krásnym citát:"Umenie žiť spoznávať slzy nielen vo svojich očiach, pocítiť úsmev nielen na svojích perách, pozerať a vidieť, počúvať a počuť" to je veľmi dôležité poznanie pre prácu pedagóga. Ak sa nám podarí uplatniť zmysel týchto slov, budeme mať iste pocit štastia nielen my ale predovšetkým tí, ktorých vychovávame.

Mgr.Zuzana OmetákováGoogleNaspäť na obsah | Späť na hlavné menu